Üre % 46

Image İçerisinde % 46 ile en fazla azot bulunduran gübredir. Suda tamamen erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere başarı ile tatbik edilebilecek bir gübre olup özellikle ilkbahar gübrelemelerinde ayrıca bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir. Ekimden sonra Mart ayı başlangıcında yapılacak gübrelemede kullanılması uygundur. Üre gübresinin fazla bilinmeyen bir özelliği de uzun süre su ile temas etmediğinde gaz haline geçerek buharlaşmasıdır. Özellikle sulama imkanı bulunmayan kuru tarım alanlarında gübreleme yapılırken topraktaki su miktarı ve hava koşullarıngöz önünde bulundurulmalıdır.

Amonyum Nitrat %33

Image %16,5 Nitrat Azotu, %16,5 Amonyum Azotu ihtiva eden kullanımı son derece yaygın olan bir gübredir. Özellikle kireç oranı yüksek olan topraklar için uygun bir gübre çeşididir. Nitrat Azotu erken çözünerek toprağın Azot ihtiyacını karşılarken, Amonyum Azotu toprak tarafından tutularak uzun süreli etki yapar.

Can %26

Image Amonyum ve Nitrat azotlarını içerir. Bitki nitrattan hemen yararlanır. Amonyum toprak parçacıkları tarafından tutulduğu için bitkiye daha uzun süre yararı olur. Bileşiminde bulunan kireç nedeni ile toprağın asitlenmesini önleyen veya geciktiren karakterde bir gübredir. Bu nedenle asit karakterli topraklara da kolaylıkla uygulanabilir.

Amonyum Sülfat %21 N

Image Genel olarak beyaz renkli olup toz şekere benzediği için çiftçilerimiz tarafından “şeker gübre” diye de adlandırılır. Bitkilerde azot ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Yapısında bulunan kükürt sayesinde bitkinin kükürt ihtiyacı da karşılanır. Amonyum Sülfat gübresi, nitratlı gübreler gibi kolay yıkanmamakta, bu nedenle de birçok bitkide ekimle birlikte verilebilmektedir. Çeltik ve hububat tarımında sıklıkla kullanılılabilir. Fizyolojik asit karakterli bir gübredir.

Amonyum Sülfat %21 (Granül)

Image Kristal Amonyum Sülfat ile aynı kimyasal özelliklere sahip olup GRANÜL yapısı dolayısıyla mibzer ile uygulamaya uygundur Bitkilerde azot ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Yapısında bulunan kükürt sayesinde bitkinin kükürt ihtiyacı da karşılanır. Amonyum Sülfat gübresi, nitratlı gübreler gibi kolay yıkanmamakta, bu nedenle de birçok bitkide ekimle birlikte verilebilmektedir. Çay, çeltik ve hububat tarımında sıklıkla kullanılılabilir. Fizyolojik asit karakterli bir gübredir.

20-20-0 Kompoze

Image 20-20 adı verilen bu gübre %20 Azot ve %20 Fosfor içermekte olup ekim döneminde taban gübresi olarak uygulanır Bütün bitkiler için kullanılabileceği gibi kuru ziraat yapılan Orta Anadolu ve Geçit Bölgesi hububat alanlarında da kullanılabilir.

20-20-0 + Zn Kompoze

Image Çinkolu 20-20 adı verilen bu gübre %20 Azot, %20 Fosfor ve %1 Çinko içermektedir. Özellikle çinko noksanlığı görülen topraklarda ekim döneminde taban gübresi olarak kullanılır.

15-15-15 Kompoze

Image Bünyesinde azot, fosfor, potasyum besinlerini eşit oranda bulunduran ve ilk dönemlerde bitkinin NPK isteğini karşılamak için tabandan uygulanan ideal bir gübredir. Bu nedenle 15.15.15 kompoze gübresi özellikle turunçgil, meyve ağaçları, bağ, muz, sera sebzeleri ve süs bitkileri, tarla domatesi ve sebzeleri, patates, şeker pancarı, tütün, soğan, sarımsak, kanola ve pırasa, lahana, karnıbahar gibi bitkilerin gübrelenmesinde tercih edilmesi gereken bir taban gübresidir.

15-15-15 + Zn Kompoze

Image Çinkolu 15.15.15 olarak da adlandırılan bu gübre çinko noksanlığı görülen ve potasyum ihtiyacı olan topraklar için kullanılır.

19-32-0 Kompoze

Image %19 Azot ve %32 Fosfor ihtiva eden bu gübre, NP 20.20 ve DAP 18.46 taban gübrelerine alternatif olarak kullanılabilen buğday ve mısır tarımına uygun daha ekonomik bir kompoze gübre çeşididir.

19-40-0 Kompoze

Image %19 Azot ve %40 Fosfor ihtiva eden bu gübre DAP 18.46 gübresine alternatif ekonomik bir kompoze gübre çeşididir.

DAP 18-46-0

Image %18 Amonyum azotu ve %46 fosfor içeren Di-amonyum Fosfat (DAP) gübresi bütün bitkiler için kullanılabileceği gibi kuru ziraat yapılan bölgelerde taban gübresi olarak kullanılabilir. Koyu gri veya kirli beyaz renkte tanecikler halinde olan bu gübre içerisinde her kg azota karşılık üç kg fosfor bulunmaktadır. İhtiva ettiği fosforun %90'ından fazlası suda eriyebildiğinden DAP toprağa verildikten hemen sonra gerekli rutubeti bulunca terkibindeki fosfor ve azottan bitkiler derhal yararlanabilir. DAP bütün bitkilere başarı ile tatbik edilebilecek bir gübredir. Yalnız, kazançlı bir gübreleme yapabilmek için bitkinin fosfor ihtiyacını karşılayacak miktarda DAP verilmelidir. Aynı bitkinin eksik kalan azot ihtiyacı, diğer azotlu gübrelerden örneğin, amonyum nitrattan sağlanmalıdır.

Potasyum Sülfat (Granül)

Image %50 Potasyum ve % 18 Kükürt ihtiva eden ve klor içermeyen granül yapıda bir gübredir. Potasyumun yanısıra bitkiye ikincil temel makro besin maddesi olan kükürt de sağlayan potasyum sülfat, bitkinin ilk dönemlerinde istenilen potasyum oranını, kükürt gereksinimini aşmadan tabandan uygulamak için kullanılan bir gübre çeşididir.

Potasyum Nitrat 13-0-46

Image %13 Nitrat Azotu ve %46 Potasyum içeren Kristal veya Granül yapıda suda tamamen çözünebilen bir gübredir.